MBUD dergisinin WEB sayfası: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbud

2016 yılında yayın hayatına başlayan “Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD)”,  TÜBİTAK-ULAKBİM TR Dizin kapsamında 2020 yılı itibari ile TR Dizini Fen Bilimleri veri tabanında dizinlenmeye başlamıştır. Ayrıca bazı Ulusal ve Uluslararası indekslerde de taranmaktadır.

MBUD dergisinin 2022 Yılı 7(2) sayısı yayımlanmıştır.

Yeni sayı Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/73692