Journal of Protected Areas Research, dergisi 2021 yılında yayım hayatına başlamış olup makalelerinizi sisteme yükleyebilirsiniz.

Detaylı bilgi için web sayfası

Korunan Alanlar Araştırma Dergisi (JoPAR),

Amaç ve Kapsam

Korunan Alanlar Araştırma Dergisi (JoPAR), Türkiye’de konuya ilişkin ilk bilimsel ve hakemli uluslararası e-dergidir. Yılda iki kez yayımlanmaktadır.

JoPAR’ın temel amacı, DOĞAL ve KÜLTÜREL karakterli KORUNAN ALANLAR ile ilgili kavramsal ve kuramsal çerçeve, yasal durum, planlama, tasarım, uygulama, yönetim, süreçlerinin yanı sıra bilimsel, sanatsal, ekolojik, sosyal, kültürel, ekonomik, felsefi, turizm, teknoloji gibi farklı perspektiflerden ele alınarak, bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve nitelikli makaleler yayımlamaktır.

Yazarlar için JoPAR’da herhangi bir makale gönderme veya yayımlama ücreti yoktur; Ayrıca, gönderim ücreti veya sayfa ücreti de alınmamaktadır.