Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, (MBUD)” EDİTOR KURULU ÜYELERİNİN Editörlüğünde ve uluslararası İKSAD Yayınevi iş birliği kapsamında 2024 yılı içinde İngilizce metinli, hakemli ve uluslararası 6 farklı temada e-kitap Bölümleri yayımlanacaktır. Çalışmalarınızı Hangi e-kitap bölümünde yayımlamak istiyorsanız Sorumlu Editör ile iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı Bilgi: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/30611

Journal of Architectural Sciences and Practices (JASA)” EDITORIAL BOARD MEMBERS and within the scope of international cooperation with İKSAD Publishing House, e-Book Chapters with English text, refereed and international 6 different themes will be published in 2024. In which e-book section you want to publish your work, you can contact the Responsible Editor.

Detailed Information: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/30611