Abone Ol

* Taze yazılarımızdan ve güncel gelişmelerden hemen haberdar olun!

Popüler Yazılar

Mimarlık kavramının söylem ve eylem boyutu, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olsa da bir bilim dalı olarak akademik çalışmalarda yer edinmeye başlaması oldukça yenidir. Tarihsel süreç içerisinde mimarlık alanında biriken bilgi birikimi, günün şartlarına göre ihtiyaç ve taleplerin giderek artması ve çeşitlenmesi, söylem ve eylem boyutunda yaşanan sorunlar ve yetersizlikler gibi nedenler Mimarlık kavramının bütüncül olarak ele alınmasını gerektirmektedir.  

Öncesinde Vitrivius’un sadece “güzellik, kullanışlılık, sağlamlık” gibi değerlerle tanımlanan “Mimarlık” kavramı günümüzde çok yönlü ve çeşitli değerlerle (bilimsellik, sürdürülebilirlik, ekolojik, katılımcılık, ekonomiklik, doğaya duyarlılık, kamu yararı, estetik, işlevsellik, eşitlik, yerel kimlik vb) evrilmek suretiyle bilimsel, sosyal, kültürel, psikolojik, teknik, teknolojik ve sanatsal boyutta bütünleştiği görülmektedir.  

Mimarlık, “öngörülen amaçlara göre bütüncül mekansal düzenleme veya organizasyon sürecini “ ifade etmektedir.

Mimarlıkta, mekan (doğal ve kültürel mekan) organizasyonu, bilimsel bilgi üretme, analizi ve karar verme süreci sonucu plancı ve tasarımcının soyuttan somuta dönüştürme, görselleştirme, yaratıcılık, kişiselleşmiş deneyim ve yetenekler aracılığı ile gerçekleşebilmektedir.  

Mimarlık kavramının kuramsal ve uygulama boyutu, söylem ve eylem boyutu, bilimsel ve sanatsal boyutu, mekânsal ve ölçek ayrıntı boyutu, soyut ve somut boyutu, epistemolojik ve ontolojik  boyutu vb konularda yaşanan belirsizlikler ve sorunların  çözümüne yönelik interdisipliner bir yaklaşımı zorunlu hale getirmektedir.  

Mimarlık Bilimleri çatısı altında ilgili interdisiplinlerin Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı Şehir ve Bölge Planlama, İçmimarlık, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Ürünleri Tasarımı gibi disiplinlerin bir araya getirerek ortak bir dil ve vizyonun oluşturulması, bilimsel ve teknik tartışmaların yapılabilmesi, interdisipliner ve multidisipliner ortak çalışmalarla çok yönlü katma değer sağlanabilmesi açısından MIMARLIK BILIMLERI PLATFORMU’nun oluşturulması hedeflenmiştir.   

BİLGİYE DEĞER VEREN, ANLAMLANDIRAN VE PAYLAŞAN PLATFORM….